Beschäftigte

T 06151 1657-000
E-Mail

Dr. Martin Faass
Direktor
T 06151 1657-001
E-Mail
 

Julia Hillebrand
Kaufmännische Leitung
Stellvertretende Direktorin
T 06151 1657-097
E-Mail

Sandra Klatt
Sekretariat der Direktion
T 06151 1657-001
E-Mail

Yvonne Mielatz-Pohl
Leitung
T 06151 1657-100
E-Mail

Jennifer Nothnagel
Assistenz
T 06151 1657-101
E-Mail

Anne-Sophie Ebert
Social Media Management
T 06151 1657-103
E-Mail

Dr. Lutz Fichtner 
Leitung 
T 06151 1657-110
E-Mail

Astrid Körner
Assistenz
T 06151 1657-112
E-Mail

Joyce Wittur
Assistenz
T 06151 1657-185
E-Mail

Information und Beratung 
T 06151 1657-111
E-Mail

Dr. Wolfgang Glüber
Leitung Kunst und Kulturgeschichte
Sammlungsleiter Kunsthandwerk 
T 06151 1657-011
E-Mail

Dr. Mechthild Haas 
Leitung Graphische Sammlung
T 06151 1657-050
E-Mail

Dr. Thomas Foerster
Sammlungsleitung Kunst des Mittelalters
T 06151 1657-010 
E-Mail
 

Dr. Gabriele Mackert
Sammlungsleitung Kunst 18.–21. Jh. 
T 06151 1657-012
E-Mail
 

Olivia Levental-Harms 
Leitung Restaurierungswerkstatt
Restaurierung für Gemälde
T 06151 1657-030
E-Mail

 

Margarete Juros
Restaurierung Gemälde
T 06151 1657-032
E-Mail

 

Sigrid Pfandlbauer
Restaurierung Moderne und Zeitgenössische Kunst
T 06151 1657-035
E-Mail

Petra Achternkamp 
Restaurierung Skulpturen
T 06151 1657-031
E-Mail

Friederike Zimmern-Wessel 
Leiterin Restaurierung
Graphische Sammlung
T 06151 1657-056
E-Mail

Liselotte Wettke
Restaurierung Kunsthandwerk
T 06151 1657-033
E-Mail

Prof. Dr. Torsten Wappler
Leitung Naturgeschichte
Kurator Erd- und Lebensgeschichte
Grube Messel
T 06151 1657-061
E-Mail

Dr. Jörn Köhler 
Kurator Zoologie
Rezente Wirbeltiere
T 06151 1657-063
E-Mail

Dr. Oliver Sandrock 
Kurator Erd- und Lebensgeschichte
Fossile Wirbeltiere
T 06151 1657-062
E-Mail

Dr. Daniela Matenaar
Kuratorin Zoologie
Rezente Wirbellose
T 06151 1657-068
E-Mail

Mario Drobek 
Werkstattleitung Geologie,
Paläontologie 
T 06151 1657-071
E-Mail

Michaela Kurbel 
Werkstattleitung Zoologie 
T 06151 1657-073
E-Mail

Mascha Siemund 
Präparatorin Erd- und Lebensgeschichte
T 06151 1657-072
E-Mail

Kay Wiegand
Präparatorin Zoologie 
T 06151 1657-073
E-Mail

Christoph Engel
Kunst- und Kulturgeschichte
T 06151 1657-013
E-Mail

Mercedes Klein
Naturgeschichte Zoologie 
T 06151 1657-020
E-Mail

Dr. Lukardis Wencker
Naturgeschichte Geologie
T 06151 1657-019
E-Mail

Dr. Ksenija Tschetschik-Hammerl
Kunst- und Kulturgeschichte
T 06151 1657-016
E-Mail

Martin Menz
Leitung
T 06151 1657-115
E-Mail

Dr.-Ing Günter Schroth
Leitung
T 06151 1657-121
E-Mail

Annette Schröder
Leitung
T 06151 1657-080
E-Mail

Rita Schuck 
Leitung / Information und Dokumentation
T 06151 1657-124
E-Mail

Dr. Sabine Gwosdek
Registrarin
T 06151 1657-069
E-Mail

 

Yvonne Mielatz-Pohl
T 06151 1657-100
E-Mail

 

Julia Hillebrand
T 06151 1657-097
E-Mail

 

/
X
00:00